WELCOME TO FBS

Business and Financial Planning Service

WELKOM

Welkom op de website van FBS (Fiscaliteit – Boekhouding – Simulatie)

 

Bij ons krijgt u deskundig advies en een nauwkeurige dienstverlening rond boekhouden en fiscaliteit met een betrouwbaar engagement en persoonlijke service. Wij richten ons vooral, maar niet uitsluitend, op microvennootschappen en KMO’s.

 

Wij zijn meer dan boekhouder en staan u en uw onderneming bij in de volgende domeinen:

 

    •  Boekhouding – Accountancy: balans, jaarrekening,…

    •  Fiscaliteit: vennootschapsbelasting, persoonsbelasting,…

    •  Juridisch advies: vennootschapsrecht, fiscaal recht, contractrecht,…

    •  Begeleiding van startende ondernemers en zelfstandigen

    •  …

 

Wij kunnen uw boekhoudkundige administratie op ons nemen. Het werken met hetzelfde boekhoudpakket als in uw bedrijf, indien u dat wenst, is alleen mogelijk mits wat aanpassingen. Wij bieden de mogelijkheid om zelf stukken online in te laden, waarna wij de verdere opvolging doen. Een volledige boekhouding kunnen wij ook gedigitaliseerd doorzenden na verwerking van de gegevens. Hierdoor kan u ten alle tijden zelf alles raadplegen op uw eigen computer.

 

 

HISTORY

U kan rekenen op meer dan 20 jaar ervaring in de sector. Wij zijn actief sinds 1992, eerst onder de naam Acema.

 

Nu heten we FBS (Fiscaliteit – Boekhouding – Simulatie), maar enkel onze naam is gewijzigd. U kan bij ons nog steeds vertrouwen op dezelfde hulpvaardige expertise inzake boekhouden en fiscaliteit.

DIENSTEN

Bij FBS kan u of uw onderneming terecht voor een uitgebreid gamma aan diensten

Fiscaliteit

Juridisch advies

Accountancy

Begeleiding

Fiscaliteit

We gaan voor u op zoek naar de grootst mogelijke fiscale efficiëntie. We volgen de steeds wijzigende wetgeving ter zake van nabij op om u steeds in de beste positie te brengen en houden

 

Uiteraard staan wij u bij met de verplichte fiscale aangiften als vennootschapsbelasting en personenbelasting.

 

En krijgt u bij ons ook:

 

    •  Advies rond alle aspecten van fiscaliteit

    •  Begeleiding bij fiscale controles

    •  Fiscale optimalisatie

    •  Advies en hulp bij complexe transacties

    •  Aankoop en verkoop van bedrijven

    •  …

 

Indien uw onderneming ook actief is in Nederland of Luxemburg, kunnen wij rekenen op een samenwerkingsverband met boekhoudkantoren aldaar.

Juridisch advies

We volgen alle relevante wetgeving nauwgezet op en incorporeren alle wijzigingen meteen in onze praktijken

 

Daardoor kunnen we u bijstaan met deskundig advies inzake:

 

    •  Vennootschapsrecht

    •  Fiscaal recht

    •  Contractrecht

    •  Wet Continuïteit van Ondernemingen

    •  …

 

Zodoende kunnen wij bij alle stadia van het leven van een onderneming ondersteuning bieden.  Niet alleen bij de opstart (zie de rubriek Begeleiding van startende ondernemers en zelfstandigen), maar ook bij belangrijke wijzigingen in de statuten, verandering van rechtsvorm, herstructurering, en bij ontbinding of stopzetting van de onderneming. Ook een opvolging (intern of extern) of overlating kunnen wij begeleiden.

Accountancy

Bij FBS verzorgen we alle boekhoudkundige diensten die uw onderneming nodig heeft

 

   •  Boekhoudkundige verwerking van alle bedrijfsdocumenten

   •  Btw-aangiftes

   •  Jaarrekening en jaarverslag

   •  Bedrijfsverslagen

   •  Opstellen van budget

   •  Opmaken van boordtabellen

   •  Publicaties Belgisch Staatsblad

   •  …

 

Bovendien werken we met u samen om u de service te garanderen die u wenst. Zo zullen we rapporteren op de manier en met een regelmaat die u verkiest. We maken een grondige analyse van uw resultaten of geplande investeringen en bespreken die met u. Wij bieden ook een fiscale optimalisatie van uw boekhouding. En we staan sterk in het begeleiden van onderhandelingen met banken en krediet- of kapitaalverstrekkers.

 

Daarnaast bieden we competent advies rond bedrijfsevoluties. We helpen u met opvolging, overnames, fusies, vereffeningen en herstructureringen.

Begeleiding

Begeleiding van startende ondernemers en zelfstandigen

 

Een onderneming beginnen of starten als zelfstandige brengt een veelvoud aan keuzemomenten en noodzakelijke beslissingen met zich mee. Wij helpen u in alle boekhoudkundige, fiscale en juridische kwesties die hier aan bod komen. Tevens staan wij u bij in alle administratieve verplichtingen die hiermee gerelateerd zijn.

 

   •  Keuze van vennootschapsvorm

   •  BTW-nummer aanvragen

   •  Inschrijving in Kruispuntbank van Ondernemingen

   •  Opstellen van statuten

   •  Opzetten van de boekhouding

   •  …

 

Door deze zaken aan ons over te laten, heeft u als beginnende ondernemer of zelfstandige de tijd om u vrijwel uitsluitend te focussen op de kernactiviteiten van uw nieuwe onderneming.

Contactformulier

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Contactgegevens

FBS

Miksebaan 236

2930 Brasschaat

 

Tel.: +32 (3) 646 51 34

Fax: +32 (3) 645 15 57

 

info@fibosim.eu

marc@fibosim.eu

Contact info:

+32 3 646 51 34

 info@fibosim.eu